Showing 1–45 of 310 results

 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (2.48 GMS) , MB Designed Setting

  115.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (3.66 GMS) , MB Designed Setting

  135.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (3.86 GMS) , MB Designed Setting

  145.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 5.70 grams

  Moldavite Trio (5.70 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.20 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  50.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.30 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  50.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.20 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  50.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 10.70 grams

  Moldavite Trio (10.70 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  150.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 7.70 grams

  Moldavite Trio (7.70 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  130.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 8.50 grams

  Moldavite Trio (8.50 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  140.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (9.04 GMS) , MB Designed Setting

  340.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (8.33 GMS) , MB Designed Setting

  320.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (8.91 GMS) , MB Designed Setting

  335.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (7.48 GMS) , MB Designed Setting

  290.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (9.35 GMS) , MB Designed Setting

  310.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (8.85 GMS) , MB Designed Setting

  280.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 8.40 grams

  Moldavite Trio (8.40 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  150.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 8.10 grams

  Moldavite Trio (8.10 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  150.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 7.50 grams

  Moldavite Trio (7.50 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  140.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 6.20 grams

  Moldavite Trio (6.20 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (6.89 GMS) , MB Designed Setting

  220.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (9.19 GMS) , MB Designed Setting

  300.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (7.11 GMS) , MB Designed Setting

  240.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 8.30 grams

  Moldavite Trio (8.30 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  135.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 5.10 grams

  Moldavite Trio (5.10 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.30 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  70.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.40 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  70.00£
 • Moldavite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite – Maly Chlum (2.04 GMS) , MB Designed Setting

  70.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 6.80 grams

  Moldavite Trio (6.80 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  130.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 5.30 grams

  Moldavite Trio (5.30 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  115.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.60 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  70.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 6.10 grams

  Moldavite Trio (6.10 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 6.80 grams

  Moldavite Trio (6.80 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 5.80 grams

  Moldavite Trio (5.80 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  115.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.20 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  60.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.40 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  65.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 8.20 grams

  Moldavite Trio (8.20 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  135.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 7.10 grams

  Moldavite Trio (7.10 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  130.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 6.40 grams

  Moldavite Trio (6.40 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  120.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 11.30 grams

  Moldavite Trio (11.30 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  165.00£
 • Moldavite Petite from Maly Chlum by Mark Bajerski

  Moldavite Petite (1.50 GMS)– High Quality, MB Designed Setting

  65.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 53.50 grams

  Moldavite Trio, Large Healers Pendant (53.50 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  430.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 48.10 grams

  Moldavite Trio, Large Healers Pendant (48.10 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  400.00£
 • HQ Moldavite Herkimer Diamond Tektite Trio Pendant by Mark Bajerski 59.70 grams

  Moldavite Trio, Large Healers Pendant (59.70 GMS) – High Quality, MB Designed Setting

  465.00£
 • HQ Moldavite from Besednice by Mark Bajerski 3.67 grams

  Moldavite (3.67 GMS), Besednice – High Quality, MB Designed Setting

  265.00£